Eendragt Wind Eendragt Zon Eendragt Leden Mijn verbruik inloggen Mijneendragt

 


 Ieder lid is verplicht tenminste € 50,00 als lening aan de vereniging te verstrekken. ( art 4 lid 1 statuten)  Dit gebeurt via een certificaat van inleg. We hebben certificaten vanaf € 10,00 oplopend tot € 5000,00.Op deze certificaten wordt jaarlijks rente uitgekeerd. De ledenvergadering bepaald de hoogte van de jaarrente. De laatste jaren was dat 7%. De hoogte van de inleg bepaald ook het stemrecht op de ledenvergadering. De statuten zeggen hierover: (Art. 15 lid 3) De stemmen worden verdeeld naar rato van het geïnvesteerde bedrag per lid. 

- een investering van vijftig euro (€ 50,--) tot vijfhonderd euro (€ 500,--) geeft een recht op één stem

- een investering van vijfhonderd euro (€ 500,--) tot twee duizend tweehonderd en vijftig euro (€ 2.250,--) geeft recht op twee stemmen

- een investering van twee duizend en vijftig euro (2.250,--) tot vierduizend vijf honderd euro (€ 4.500,--) geeft recht op drie stemmen

- een investering van meer dan vierduizend vijf honderd euro (€ 4.500,--) geeft recht op vier stemmen

Bij het beeindigen van het lidmaatschap zal de vereniging het certificaat weer terugnemen tegen 100% van de aankoopwaarde.   


 

 

 

 

 

 

   

 

 
Relaties
Ondersteunen