Eendragt Wind Eendragt Zon Eendragt Leden Mijn verbruik inloggen Mijneendragt

Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging   “De Eendragt”.  

 gegevens

 

In december 1989 zijn wij opgericht en we hielden ons bezig met wat toen nog “alternatieve energiebronnen heette.  
In juli 1993 werd onze eerste windmolen geplaatst naast zwembad `De Schots' in Den Helder. Deze molen was een Lagerwey LW-15/75. Deze is ondertussen vervangen door een Vestas V29-225 kW windturbine. Per 1 mei 2012 gaan onze leden direct stroom afnemen van deze molen.


 van naar    

 

We nemen ook deel in WP Westeinde 7x NM52-900kW 

 

en V.O.F. Oosterwind Vestas V47 (660 KW)


 

De Eendragt is een windmolencoöperatie op ideële basis Een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben.

 

De belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging zijn:

· Er is geen winstbejag;

· Alle leden delen mee in de winst, waarbij zij geen risico dragen voor eventuele verliezen;

· Alle leden hebben stemrecht;

· Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden, waarbij het bestuur verantwoording aflegt voor het beleid en de leden d.m.v. stemming het toekomstig beleid kan bepalen

 

De kontributie voor de Eendragt is € 5,00 per jaar.

Leden dienen een certificaat te kopen van minimaal € 50,00. Certificaten zijn na 10 jaar inwisselbaar en er wordt jaarlijks rente op betaald. De hoogte van de rente wordt bepaald door de ledenvergadering en was de laatste jaren steeds 7%.

 

Voorwaarden lidmaatschap  
 
Relaties
Ondersteunen